Quatuor pour la fin du temps

Posted on

Zaterdag 18 november speelt Rudi van Hest met het Kamermuziekensemble en Domorganist Jan Hage (piano) het Quatuor pour la fin du temps, van Olivier Messiaen. Dit in het kader van de concertserie in De Dom: Zaterdagmiddagmuziek.

Quatuor pour la fin du temps
« Ik zag een engel vol kracht, neerdalend uit de hemel, omgeven door een wolk, met een regenboog op zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon, zijn voeten als vuurzuilen. Hij zette zijn rechtervoet op de zee, zijn linkervoet op de aarde, en, rechtstaande op de zee en op de aarde, hief hij zijn hand naar de Hemel en zwoer bij Hem die in de eeuwen der eeuwen leeft, zeggende: Er zal geen Tijd meer zijn; maar op de dag van de bazuin van de zevende engel, zal het mysterie Gods zich vervullen.» (Openbaring van de heilige Johannes, 10:1-7)

«Toen ik in gevangenschap was, gaf het gebrek aan voedsel mij gekleurde dromen: ik zag de regenboog van de Engel, en vreemde wervelende kleuren. Maar de keuze voor “de Engel die het einde van de Tijd aankondigt” berust op veel diepere gronden. Als musicus heb ik met ritme gewerkt. Het ritme is, in essentie, verandering en verdeling. Bestuderen van verandering en verdeling, betekent de Tijd bestuderen. De Tijd -de gemeten, de relatieve, de fysiologische, de psychologische -verdeelt zich op duizend manieren, waarvan de meest directe voor ons de eeuwige verandering van toekomst in verleden is. In de eeuwigheid zullen deze zaken niet meer bestaan. Wat een problemen! Die problemen heb ik gesteld in mijn Quatuor pour la fin du temps. Maar eerlijk gezegd hebben ze sinds een veertigtal jaren al mijn onderzoeken naar klank en ritme georieënteerd …» (Olivier Messiaen)

Zaterdagmiddagmuziek
Iedere zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur is er een concert in de Domkerk in Utrecht, ALTIJD vrij toegankelijk, met een collecte na afloop.
Hier klinkt vocale en instrumentale muziek:
·      van de late renaissance tot heden;
·      van bekende en onbekende componisten;
·      in verschillende bezettingen, van groot orkest tot solistenensembles;
·      gezamenlijk uitgevoerd door professionals en amateurs;
·      afgestemd op de eeuwenoude gang door de muziekhistorische tradities.

De Zaterdagmiddagmuziek fungeert als rustpunt midden in de stad Utrecht, midden in het land, midden in de bruisende samenleving. De Domkerk verleent zo een dienst aan de stad en omstreken. Elke week weer. Dat betekent dat er sinds 1971 al meer dan 2.000 concerten zijn gegeven, wekelijks bezocht door honderden mensen. Per jaar genieten meer dan 10.000 luisteraars van de Zaterdagmiddagmuziek.

Duurzame kenmerken van de concerten zijn de hoge kwaliteit van de muziek, de laagdrempelige toegang en muziek passend in het indrukwekkende monumentale gebouw van de Domkerk.